Valóságos Kincsesbánya V. Fóruma - 2012.október 26.


Valóságos Kincsesbánya V. Fóruma
„Nap, Föld, Víz, Szél: végtelen a magyar energia”

Környezettudatos felelősségvállalás Magyarországért,
Energiatudatos gondolkodás a felnövekvő generációért!
Formáljuk együtt hazánk szemléletét, hogy Mindenki megtapasztalja:
VALÓSÁGOS KINCSESBÁNYÁBAN élünk!

2012. október 26

A Fórum fővédnöke:
Glattfelder Béla
európai parlamenti képviselő

A Fórum helyszíne:
Ramada Resort - Aquaworld Budapest
H-1044 Budapest, Íves út 16.


A Fórum témái:

•energia felhasználás (alternatív és megújuló) – környezetvédelem
•fenntartható életmód – energiamegtakarítás
•energiabiztonság; pénzügyi háttér-gazdasági szempontok
•élelmiszerbiztonság; környezetvédelem és gazdaság
•energiatermelés - szolgáltatás

A 150 fős fórummal párhuzamosan, előzetes egyeztetés alapján lehetőség nyílik önálló tárgyalások lefolytatására a résztvevők között.
A Fórum idején szekcionált, kisebb létszámú (max. 50 fő) „kis” konferenciára is sor kerül az energiaiparral, az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásával összefüggésben.
Az önálló szekció képviselője, házigazdája:
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

Médiaalapokra helyezett nemzetközi fórum
a Valóságos kincsesbánya Nonprofit Kft. szervezésében.


A Valóságos Kincsesbánya Fórum és Médiaesemény

A Valóságos Kincsesbánya V. Fóruma szignifikánsan túlmutat a klasszikus konferenciák általánosan elfogadott protokollján, hiszen szándékosan országos médiaeseményként szeretné, a maga illő pompájában üdvözölni és ünnepelni a környezettudatos gondolat hungarikummá érett nóvumait.

Kötelességünk is többet, szebbet, jobbat nyújtani a fórum résztvevőinek, hiszen a Valóságos Kincsesbánya nem csupán szellemiség, hanem egy mértékadó televíziós műsor is.

A Valóságos Kincsesbánya ismeretterjesztő filmsorozat epizódonként 26 percben (eddig összesen 110 alkalommal) először 2010 tavaszán jelentkezett a DUNA TV képernyőjén. 2011-2012 időszakban pedig rendszeresen látható volt a DTV, M1, és regionális csatornák képernyőjén. A szemléletformáló és gazdasági alapokra is helyezett filmsorozat, az ország minden pontján feltérképezte azokat a kincseket és lehetőségeket, - a legjobb gyakorlatokon keresztül - amelyek meghatározzák az energiaszükségleteinket és felhasználásunkat, valamint fenntartható életmódunkat.
Éppen ezért a Fórum pre-, int- és post-kommunikációja is nagy szerepet kap már az előkészítő fázisban. A Valóságos Kincsesbánya V. Fóruma az országos médiákban tervezett felületeken, kampányszerűen reklámozzuk: televíziós spotok, internetes reklámbannerek, és PR cikkek (a témakörben érintett, illetve országos érdeklődésre számot tartó print- és online médiumokban) segítségével és együttműködésével.

A Valóságos Kincsesbánya V. Fóruma, a helyszínen maximális médiajelenléttel, show jellegű technikai felkészültséggel, látványos vetítésekkel, élőadás-szerű broadcast technológiával megtámogatott valódi élmény-esemény kíván lenni, amellyel megalapozható a hazánkban fellelhető kincsek kamatoztatása, legyen szó az energiaipar megteremtéséről, a zöldgazdaság élénkítéséről, vagy éppen a magyar innováció értékrendszeréről.

Az előadások vizualitását, forgatott illusztrációkkal, és XXI. századi vetítéstechnikával kívánjuk még élvezetesebbé tenni. Minden előadóról levetítünk egy rövid bemutatkozó trailert, melyet a konferencia host-ja és hostess-e vezet fel.

A több kamerával, FULL HD felvételek a Fórumról alapanyagot képeznek a Valóságos Kincsesbánya 2012-2013 évi adásaihoz. A helyszíni felvételeket természetesen az érdeklődő TV csatornák/ online médiák felé átadjuk, de a szerkesztés lektorálásának jogát fenntartjuk.

Ha ön jelen van, arról egy ország beszél majd!

Az exkluzív esemény szakmai és pénzügyi támogatói számára egyaránt presztízst jelent, ha csatlakoznak egy népszerű és ismert, média alapokra helyezett fórumhoz, amely a mellett, hogy zártkörű rendezvény, a hatékony kommunikációnak és nyilvánosságnak köszönhetően publikus is, vagyis az információk eljuttatása, nyilvánosságra hozatala biztosított.

Vízió és Üzenet

Az exkluzívan megrendezendő eseményen, - az azt megelőző és követő kommunikációs kampány segítségével - a döntéshozók, a piaci szereplők és a „fogyasztók” egyaránt hozzájutnak a számukra fontos információkhoz, amelyek a napi gyakorlatba átültetve gazdasági hatással és haszonnal bírnak úgy a magyar energiaiparban, mint az energia felhasználásban a termelés, szolgáltatás, közlekedés terén.

A Fórum lehetőséget nyújt a kapcsolatteremtésre, együttműködésre olyan gazdasági társaságoknak, akik az építőiparban, élelmiszeriparban, közlekedésben, szolgáltatások területén a környezetet kevésbé terhelő termékekkel vannak jelen, vagy ezen termékeket környezetbarát technológiák alkalmazásával állítják elő.

A Fórum elsődleges célja azon gazdasági társaságok és döntéshozók megismertetése egymással, akik a fenntartható gazdálkodást és a környezetvédelmet stratégiai szintre emelik a működésük során.

A Valóságos Kincsesbánya V. Fóruma erősíteni kívánja a fenntartható életmód alapjául szolgáló valamennyi tevékenységet. Az esemény során gazdasági és társadalmi szempontokból egyaránt célszerű és szükséges felszínre hozni az ismereteket, olyan szakmai és pénzügyi támogatók segítségével, akik a területet képviselik, és globálisan látják a „ma” lépéseiből származó hasznot, valójában annak értelmét, hogy az együtt elvetett magvak hosszú távon,- önös és a köz érdekeit képviselve-, szárba szökkenjenek, majd gyümölcsözzenek.

„… egyedül a nagy természet törvényeit teljesítjük, ha a léleknek kifejtett gazdagságait tesszük boldogságunk alapjává, s nem az anyagnak oly hamar elhamvadó kincseit.
A legnagyobb műveltség legközelebb jár a természethez.”

Idézet: gróf Széchenyi István.

Köszönöm a figyelmet!

Both Ildikó
projektgazda - producer
Valóságos Kincsesbánya
36 30/ 913 6508
gold.both@gmail.com
www.valosagoskincsesbanya.com

A változtatás jogát fenntartjuk


5th Real Treasure-trove Forum
„Sun, Earth, Water, Wind: the endless Hungarian energy”

Environmentally conscious responsibility for Hungary,
Energy conscious thinking for the growing generation!
Let us form the approach of our homeland together in order for everyone to experience:
WE LIVE IN A REAL TREASURE-TROVE!

26 October 2012
The patron of the conference:
Béla Glattfelder
Member of the European Parliament

In focus:
environment protection – sustainable lifestyle
energy management (alternative and renewable)
sustainable living – energy saving
financial background - economic aspects
drawdown of available domestic and EU applications, sources
energy – food – water supply stability

The Forum takes place at
Ramada Resort - Aquaworld Budapest
H-1044 Budapest, Íves út 16.

International conference put on media basis organised by
Valóságos kincsesbánya Nonprofit Ltd.

5th Real Treasure-trove Conference points way beyond the generally accepted protocol of classic conferences because as a national media event, in its own appropriate splendour, would like to welcome and to celebrate as the novelties of environmentally conscious thinking becoming Hungarikum.

Our duty is to provide something more and better to the participants of this conference, because Real Treasure-trove is not only a mentality but an authoritative television program also.

The Real Treasure-trove, an educational series (26 minutes/episode and 23 episodes up till now) was screened at the first time the Spring of 2010 on DUNA TELEVISION. During 2011 and 2012 the parts of this attitude shaping series were screened almost one hundred times. It mapped, through the best practices, the treasures and possibilities of the country that define our sustainable lifestyle according to our energy needs.
That is why we focus very much on the pre- and post communication of the conference also at the preparatory phase. 5th Real Treasure-trove Conference is campaign-like advertised on ordered surfaces in the national media: television spots, web advertising banners, PR articles (with the help and collaboration of the printed and online media of national interest and concerned by the topic) and 5th Real Treasure-trove Conference is wished to be a real experience backed up with serious media presence, show-like technical preparedness, spectacular projections and very sophisticated broadcast technology.
The visuality of the lectures will be made even more enjoyable with the help of shot illustrations screened with cutting edge projection technology.
Short introducing trailers are screened about all the lecturers announced by the host and hostess of the conference.
The Full HD material shot with several cameras and television transmission van is going to be the basis of a part of Real Treasure-trove in the near future.
This material naturally is planned to hand over to interested television channels and online media but we reserve the rights of vetting and editing.

If you attend, a whole country is going to talk about you!

It means prestige to financial or vocational supporters who join an exclusive, well known and popular event put on media basis. It is very exclusive but at the same time, thanks to the very effective communication, public too so publicizing important information is guaranteed.

Vision and Message

On this exclusively organized event and also with the help of the communication campaign preceding and following it, the decision makers, the market actors and the „consumers” obtain important information equally. To put this into daily practise brings economic effects and benefits in the Hungarian energy industry and the energy use in the fields of production, service and traffic.
The conference affords the opportunity to contact and cooperate for companies produce their product with less impact on the environment or using environmental friendly technologies working in the building industry, food industry, transport and service.
The primary aim of the conference to acquaint those companies and decision makers with each other who raise sustainable management and environment protection to the strategic level of their function.
Valóságos kincsesbánya Nonprofit Ltd. wishes to strengthen its activities based on sustainable lifestyle. During the event it is necessary both economic and social ways to bring up professional experiences connected to the topic with the vocational and financial support of the area’s representatives who can globally see the future income of ’a step’ today, understand the sense how seeds we sling together today after a while, for our own and for public interest, spears and fructify.

Thank You!

Ildikó Both
project manager - producer
Valóságos kincsebánya / Real Treasure-trove
36 30/ 913 6508
gold.both@gmail.com
www.valosagoskincsesbanya.com

To change without prior notice!

Egyéb
Elérhetőségeink
Valóságos Kincsesbanya
Both Ildikó
Projektgazda-producer
1138 Budapest, Viza u. 7./C
Tel./fax: +36 1/239-3546
E-mail: vkb@valosagoskincsesbanya.eu
Kövessen minket